Onze certificaten en initiatieven

CO2-Prestatieladder: Scopes en reductiemaatregelen

Om onze CO2-uitstoot te verminderen, hebben we een aantal reductiemaatregelen geformuleerd. De eerste reeks heeft betrekking op het diesel- en gasverbruik (scope 1 emissies). De tweede reeks mikt op het verminderen van alle emissies door de opwekking van elektriciteit of door zakelijke vliegkilometers en zakelijk gereden kilometers met privéauto’s (scope 2 emissies).

Onze hoofddoelstelling is om tegen 2027 onze totale CO2-uitstoot met 8,5 procent te verminderen (ten opzichte van 2021).

CO2-Prestatieladder: Deelname aan sector- en/of keteninitiatieven

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deel te nemen aan sector- en/of keteninitiatieven binnen onze sector. Dat doen we dan ook, want het werkt inspirerend en stimuleert de interactie met andere bedrijven.

CO2-Prestatieladder: Footprint

Sinds 2021 is ons CO2-beleid gebaseerd op periodieke metingen, inventarisaties, evaluaties en onderzoeken van de in ons bedrijf voorkomende risico’s en CO2-uitstoot. Een overzicht van onze emissie-inventaris met een gedetailleerde oplijsting van onze energiestromen, de verbruikte hoeveelheden en de CO2-uitstoot vind je hier.