Naar het overzicht

Als bouwgroep streven we naar een positieve impact van onze activiteiten op de omgeving. Verantwoord omgaan met het milieu, een efficiënt energieverbruik en het reduceren van CO2-emissies staan daarom centraal in het duurzaamheidsbeleid van Verhelst Group.

Om de CO2-uitstoot te monitoren en doelgerichte acties te ondernemen met het oog op een kleinere CO2-voetafdruk hanteren we de CO2-Prestatieladder, een certificeerbaar managementsysteem dat bedrijven aanzet tot een groter CO2-bewustzijn.

Footprint

Sinds 2021 is ons CO2-beleid gebaseerd op periodieke metingen, inventarisaties, evaluaties en onderzoeken van de in ons bedrijf voorkomende risico’s en CO2-uitstoot. Een overzicht van onze emissie-inventaris met een gedetailleerde oplijsting van onze energiestromen, de verbruikte hoeveelheden en de CO2-uitstoot vind je hier.

Download document

Scopes en reductiemaatregelen

Om onze CO2-uitstoot te verminderen, hebben we een aantal reductiemaatregelen geformuleerd. De eerste reeks heeft betrekking op het diesel- en gasverbruik (scope 1 emissies). De tweede reeks mikt op het verminderen van alle emissies door de opwekking van elektriciteit of door zakelijke vliegkilometers en zakelijk gereden kilometers met privéauto’s (scope 2 emissies).

Meer over onze reductiemaatregelen

Onze hoofddoelstelling is om tegen 2027 onze totale CO2-uitstoot met 8,5 procent te verminderen (ten opzichte van 2021).

Deelname aan sector- en/of keteninitiatieven

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deel te nemen aan sector- en/of keteninitiatieven binnen onze sector. Dat doen we dan ook, want het werkt inspirerend en stimuleert de interactie met andere bedrijven.

Ontdek de initiatieven

Stand van zaken

Halfjaarlijks lijsten we ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot op en communiceren we over de voortgang van de genomen de geformuleerde maatregelen.

Aankondiging CO2-prestatieladder
Communicatiebericht: Aanpak CO2-reductie

De CO2-prestatieladder is een managementsysteem van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen). Bijkomende informatie kan je vinden op de website van SKAO via de link https://www.skao.nl.

 

CO2-bewust certificaat

Bekijk hier het certificaat