Bij Top-Mix zijn we trots om deel uit te maken van een initiatief dat zich richt op het bevorderen van biodiversiteit binnen Vlaamse ontginningsgebieden. Deze gebieden, vaak gezien als kale landschappen, zijn in werkelijkheid rijke ecosystemen die cruciaal zijn voor wilde bestuivers zoals bijen en vlinders. De unieke eigenschappen van deze gebieden, waaronder een gevarieerd terrein, voedselarme omgevingen, en de afwezigheid van pesticiden, maken ze tot ideale habitats.

De recent gelanceerde Green Deal heeft als doel de afnemende populaties van wilde bestuivers een halt toe te roepen door het verbeteren van hun leefomstandigheden en het uitbreiden van gebieden die gunstig zijn voor hun voortbestaan. Dit ambitieuze project wordt gerealiseerd door de samenwerking van verschillende partners met expertise in natuurbehoud en de ontginningssector, waaronder TerraCosa en Balegro (Top-Mix).

Door kennis en ervaring uit te wisselen en concrete maatregelen te implementeren, streven we ernaar de kwaliteit van de leefgebieden voor wilde bestuivers te verbeteren en de biodiversiteit in onze werkgebieden te verrijken. Deze inspanningen zijn niet alleen van belang voor de bestuivers zelf maar dragen ook bij aan een gezondere, meer diverse natuurlijke omgeving in Vlaanderen.