Naar het overzicht

27 januari 2021 – Vandaag werd Verhelst Aannemingen, onderdeel van Verhelst Group, officieel lid van de OVB, de Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders vzw. 

De OVB is een sectorvereniging van en voor bedrijven die actief zijn in bodemsanering en grondreiniging.

De OVB fungeert o.m. als aanspreekpunt voor de overheid en onderhoudt contacten met andere sectororganisaties (bouw, milieu…). Zij wil een economische en milieuverantwoorde reiniging van verontreinigde bodems en grondwater bewerkstelligen met het oog op hergebruik en recyclage. Samen met al haar leden wil de vereniging streven naar een kwalitatief hoogstaande uitvoering van sanerings- en grondreinigingswerken om zo blijven een positief imago van de sector uit te dragen.

Verhelst Aannemingen, onderdeel van Verhelst Group, is op zich toonaangevend in zowel sloop-, graaf- als infrastructuurwerken, maar is ook via het dochterbedrijf Top-Mix al jaren actief in de recyclagesector op velerlei vlak, nl. gronden, granulaten en het produceren van betonproducten. Het was dus maar een kleine stap voor de Verhelst Aannemingen om alle expertise en kennis samen te brengen en bij saneringen in te zetten.

 

 

Kristof Nachtergaele, operationeel directeur bij Top-Mix verwoordt het zo: “We zijn ervan overtuigd dat OVB ons kan helpen om de vinger aan de pols te houden op meerdere gebieden, zoals de huidige en toekomstige wetgeving, de ontwikkeling van technieken of de evolutie van de markt.”

Verhelst Aannemingen kijkt steeds vooruit mét een open blik. Dat willen wij ook doen ten aanzien van OVB. “In dialoog gaan met de andere leden kan alleen maar een positief effect hebben op alle partijen en kan vaak leiden tot een consensus over belangrijke thema’s.”  

Meer info over de OVB op  https://bodemsaneerders.be/