In oktober 2021 opende chocoladefabrikant Barry Callebaut zijn nieuw verdeelcentrum “The Chocolate Box” langs de E17 in Lokeren. Een bijzonder en uitdagend bouwproject dat bouwheer WDP toevertrouwde aan Alheembouw als hoofdaannemer. Voor de grond-, riolerings- en wegeniswerken haalde het Verhelst Aannemingen mee aan boord.

 

Een goede voorbereiding is de basis van elk succesverhaal. Voor het Barry Callebaut project mag je dat zelfs letterlijk nemen. De voorbereidende grondwerken waren door de omvang en de strakke timing, een hele uitdaging. De ervaring en expertise van Verhelst Aannemingen, onderdeel van Verhelst Group, was voor Alheembouw dan ook meer dan welkom. Egon Braem, directeur industrie/retail bij Alheembouw: “We werken al vele jaren samen en we zagen in Verhelst meteen de perfecte partner voor dit project. De expertise op het vlak van grond- en saneringswerken en de ervaring met grote bouwprojecten gaven de doorslag. Ze hebben alle mensen en materieel om de grondaanvoer, het grondverzet en het stabiliseren, nivelleren en asfalteren in goede banen te leiden. We vonden elkaar ook al snel op het vlak van planning en budget, met een groot vertrouwen van beide kanten.”

GROOTSTE CHOCOLADEMAGAZIJN TER WERELD

Callebaut is de grootste fabrikant ter wereld van cacao- en chocoladeproducten en droomde van een centraal distributiecentrum om zo zijn klanten wereldwijd op een duurzame en slimme manier te kunnen bedienen. De droom kreeg vorm: in 2021 opende het bedrijf het grootste chocolademagazijn ter wereld, met een totale oppervlakte van 60.000 m2 (gelijk aan 12 voetbalvelden) en een hoogte van 41 meter. Van hieruit worden miljoenen kilo’s Belgische chocolade verdeeld naar 140 landen wereldwijd. De locatie langs de E17 in Lokeren werd zorgvuldig uitgekozen, met een directe verbinding naar de haven van Antwerpen en vlak bij de productiesites in Wieze en Halle.

EEN GOEDE BASIS IS ALLES

In januari 2020 gingen de eerste voorbereidende werken van start. Het terrein, voorheen weiland, was nog niet ontwikkeld. Bovendien was de toegankelijkheid beperkt, aangezien het nieuwe Callebaut magazijn het eerste project was op de nieuwe bedrijvensite. Aan onze specialisten om het terrein bouwklaar te maken. Het terrein werd opgehoogd met maar liefst 180.000 kubieke meter grond in drie maanden tijd. Een huzarenstuk.

Jens Vanslambrouck, projectleider bij Verhelst: “Met start begin januari en een deadline eind maart stonden we voor een zeer strakke planning. Bij de initiële berekening bleek dat we de E17 te veel zouden belasten met vrachtwagens die dagelijks grond kwamen aanvoeren. Om een verkeersinfarct te vermijden, werd de aanvoer van grond vastgelegd op 3000 tot 5000 kubieke meter per dag, wat neerkwam op zo’n 330 vrachtwagens per dag.”

De start van de werken tijdens de wintermaanden was een bijkomende uitdaging. Bovendien was februari 2020 de natste maand in 10 jaar tijd. En in maart was er de uitbraak van de coronacrisis. Toch slaagde Verhelst Aannemingen erin om de planning te respecteren en de kwaliteit van de werken te blijven garanderen. Met doorheen het hele proces een open en transparante communicatie, en een vastbeslotenheid ‘to get the job done’.

WERK IN FASES

Op een moeilijk toegankelijk terrein starten met het ophogen van het eerste perceel, om in een volgende fase het perceel achteraan aan te pakken: het zorgde voor een bijkomende denkoefening. Egon Braem: “Dat is het voordeel van te werken met een partner die je door en door kent. Verhelst heeft samen met ons gezocht naar hoe we de werf het best konden organiseren. In dit complexe dossier was hun input en expertise meer dan welkom om het tot een goed einde te brengen. Omdat we bijvoorbeeld langs twee kanten tegelijk moesten beginnen bouwen, werd besloten om één grote geasfalteerde ring aan te leggen rond het terrein. In normale omstandigheden wordt voor dergelijke werfas vaak steenpuin gebruikt, maar hier werd door de omvang gekozen voor asfalt. Op die manier is het eenvoudiger om de werfweg proper te houden, aangezien iedereen op de site er gebruik van kon maken.”

Twee lagen van twee meter

Het bouwterrein moest in totaal met twee meter opgehoogd worden. Normaalgezien krijgt de grond na ophoging de tijd om zich te zetten, soms tot één jaar. Nu was hier door de strakke timing geen tijd voor. Dus plaatsten we boven op die twee meter nog eens twee meter voorbelasting als extra gewicht. Na 14 dagen werd de tweede laag opnieuw verwijderd. Machines die eerst op en af rijden op een laag van twee meter om een tweede laag grond aan te voeren, en die daarna opnieuw moeten afvoeren, het zorgde voor heel wat transport op de werf zelf. En dan is er nog de verwerking van de aangevoerde grond. Jens Vanslambrouck: “Soms waren we met twee ploegen tegelijkertijd aan het stabiliseren. Zeer belastend voor de werf en een uitdaging voor onze planners.”

 

Nadat de tweede laag grond opnieuw verwijderd werd, werd ze gebruikt om de omgeving op te hogen. Zo was er geen grondoverschot en geen onnodige grondafvoer van de site.

DENKEN IN OPLOSSINGEN

Na de voorbereidende grondwerken stonden het rioleringsplan en het algemeen ontwerpplan op de planning. Denk aan het aanleggen van de wegen op het terrein. Ook hier kon Alheembouw rekenen op Verhelst Aannemingen om mee te denken met de architect en het studiebureau en een vlotte uitvoering te garanderen, met respect voor het vooropgestelde budget en de planning. Egon Braem: “Voor dit project was er geen lastenboek. We kregen dus veel vrijheid om, in het bouwteam, met alle partijen te overleggen. En dan is het altijd prettig samenwerken met een partner die meedenkt en een grote kennis van zaken heeft, zoals Verhelst Aannemingen. Zo konden we bijvoorbeeld voor het asfalt, op hun advies, de meest geschikte oplossing aanreiken. Dat stemt gerust en geeft ons vertrouwen voor de toekomst.”

The Chocolate Box werd, tot tevredenheid van de klant, perfect op tijd opgeleverd. Alheembouw en Verhelst Aannemingen hebben elkaar ondertussen al opnieuw gevonden in enkele andere uitdagende bouwprojecten. Wordt vervolgd.