benor certificaat wegenbeton verhelst group

Doorheen de voorbije jaren werden alle producten, die nodig zijn in de opbouw van wegenis, aan BENOR-certificatie onderworpen. In 2014 werd ook het laatste onderdeel van de wegopbouw, de betonverharding, aan dit kwaliteitssysteem toegevoegd. Dit gebeurde door het invoeren van het SB 250 versie 3.1, hierin werd de certificatie verplicht van alle samenstellingen voor het gebruik als cementbetonverharding of lijnvormige elementen.

Er werd een sectorale commissie opgericht om het hele certificatiesysteem hierrond op punt te zetten. Gedurende 3 jaar werden verschillende reglementen en procedures ontworpen, wat leidde tot het uitbrengen van de eerste documenten in de loop van 2017. In eerste instantie werd geopteerd om enkele samenstellingen aan bod te laten komen die voldoen aan de eisen van het SB250.

De certificatie instelling COPRO staat in voor de controle en opvolging van alle reeds beschreven kenmerken. Vooral de voorstudie, waarbij een betonrecept wordt geproduceerd in de centrale, speelt hierin een belangrijke rol. Hierbij worden alle nodige kenmerken gecontroleerd door een extern geaccrediteerd lab. Vervolgens wordt een proefperiode opgestart, waarbij meerdere productiedagen en externe analyses nodig zijn om te verifiëren dat alle eisen continu worden behaald. Bij Top-Mix Oostende, onderdeel van Verhelst Group, werd gekozen om de beton voor lijnvormige elementen als eerste samenstelling te laten certificeren. Begin 2019 werden de laatste proefresultaten conform verklaard en werd het BENOR-certificaat bekomen.